بله ، بر خلاف بعضی از شرکتها ، بعد از اتمام سایت کلیه دسترسی ها به طور کامل به مشتری تقدیم میشه 

بله ، در صورت نیاز هر نوع فایلی که درخواست داده باشید ارائه میشه

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus، luctus غیره ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.