خدمات تبلیغ در اینستاگرام

امروزه با گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی و گرایش مردم به این شبکه ها به خصوص اینستاگرام ،نیاز کسب و کار ها به تبلیغات در این شبکه اجتماعی افزایش یافته است.
البته لازم به ذکر است مهمتر از خود تبلیغات نوع تبلیغات می باشد ، تیم ما با رصد هر روزه کسب کارها و رصد نیاز مشتریان سعی در بهترین بازدهی تبلیغات برای شما عزیزان را داراست .

تبلیغات در اینستاگرام
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پست روزانه
افزایش لایک
افزایش فالوور
بیش از 1K
واترمارک عکس
استوری
5 عدد
10عدد
ساخت بنر (برای پست)
ارسال ویدیو
ارسال مشتری (بدون تدوین)
8 فیلم
15 فیلم
تبدیل صفحه به تجاری
صداگذاری ویدیو
موزیک
موزیک
قابل پرداخت ۱ ماهه
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پست روزانه
افزایش لایک
افزایش فالوور
بیش از 1K
واترمارک عکس
استوری
ساخت بنر (برای پست)
ارسال ویدیو
ارسال مشتری (بدون تدوین)
ارسال مشتری (تدوین)
ساخت و تدوین
تبدیل صفحه به تجاری
صداگذاری ویدیو
فقط موزیک
موزیک و پاکدست
قابل پرداخت ۱ ماهه